Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy og Hans Olav Syversen om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. juni 2013

Gunn Karin Gjul

Lene Vågslid

Leder

ordfører