Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i medieeierskapsloven

Dette dokument

  • Innst. 468 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 142 L (2012–2013)
  • Dato: 11.06.2013
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 19

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 11. juni 2013

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører