Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 28. november 2013

 

Arve Kambe

 
 

leder og ordf. for kap. 611, 634, 2470, 3634 og 5470

 

Dag Terje Andersen

Fredric Holen Bjørdal

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 600 og 649

ordf. for kap. 621 og 2680

ordf. for kap. 604, 605, 614, 2670, 3605, 3614 og 5607

Stefan Heggelund

Johnny Ingebrigtsen

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 606, 642, 643 og 3642

ordf. for kap. 646 og 648

ordf. for kap. 635, 667, 2651, 2661 og 3635

Per Olaf Lundteigen

Bente Stein Mathisen

Sveinung Rotevatn

ordf. for kap. 640, 660, 664, 2540 og 3640

ordf. for kap. 612, 847, 2690 og 5701

ordf. for kap. 615, 616, 666, 3615 og 3616

Anette Trettebergstuen

Bengt Morten Wenstøb

Erlend Wiborg

ordf. for kap. 2541, 2542, 5704 og 5705

ordf. for kap. 601, 613 og 2620

ordf. for kap. 2650, 2655 og 2686