Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 15 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2013 Innst. 15 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7). Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kroner 368 664 484 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2013