Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget.

Dette dokument

  • Innst. 133 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 3:1 (2013–2014)
  • Dato: 25.02.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 14

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. februar 2014

Martin Kolberg

leder og ordfører