Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 25. mars 2014

Hadia Tajik

Jan Arild Ellingsen

leder

ordfører