Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2013

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. juni 2014

Martin Kolberg

Jette F. Christensen

leder

ordfører