Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2013

Dette dokument

  • Innst. 226 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 5 (2013–2014)
  • Dato: 03.06.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. juni 2014

Marin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører