Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 5. juni 2014

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

     

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal

   

saksordfører