Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 12. juni 2014

Geir Pollestad

Ingunn Foss

Leder

ordfører