3. Forslag i Innst. 2 S (2014–2015) som trekkes i denne innstilling

Komiteens medlem fra Venstre viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. På denne bakgrunn trekker dette medlem sine forslag under kapittel 9 Forslag fra mindretall, i Innst. 2 S (2014–2015).