Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2014

Geir Pollestad

leiar og ordførar