Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 303 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 81 L (2014–2015)
  • Dato: 28.05.2015
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. mai 2015

Kari Kjønaas Kjos

Kristin Ørmen Johnsen

leder

ordfører