Innstilling fra næringskomiteen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. juni 2015

Geir Pollestad

Line Henriette Hjemdal

leder

ordfører