Innstilling fra justiskomiteen om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 1. desember 2015

Hadia Tajik

Lene Vågslid

leder

ordfører