Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)

Dette dokument

  • Innst. 75 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 85 L (2014–2015)
  • Dato: 24.11.2015
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 21

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 24. november 2015

Arve Kambe

Fredric Holen Bjørdal

leiar

ordførar