Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2017

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 10.10.2016
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 24
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 10. oktober 2016

Olemic Thommessen

president