Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. november 2016

Anniken Huitfeldt

Liv Signe Navarsete

leder

ordfører