Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. desember 2016

Iselin Nybø

fung. leder og ordfører