Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Kjersti Toppe om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 15. desember 2016

Kari Kjønaas Kjos

Tone Wilhelmsen Trøen

leder

ordfører