Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 23. februar 2017

Ola Elvestuen

Øyvind Korsberg

leder

ordfører