Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe voldtekt

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2017

Hadia Tajik

Jenny Klinge

leder

ordfører