Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 13. juni 2017

Helge André Njåstad

Karin Andersen

leder

ordfører