Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden mv.

Dette dokument

  • Innst. 487 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 21

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 15. juni 2017

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal