Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 23. oktober 2018

Henrik Asheim

Åsunn Lyngedal

leder

ordfører