Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) – Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 23. oktober 2018

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører