Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 15. november 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja