Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 6. desember 2018

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører