Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Leif Sande om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 17. januar 2019

Erlend Wiborg

Solfrid Lerbrekk

leder

ordfører