Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 19. februar 2019

Lene Vågslid

Solveig Horne

leder

ordfører