Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra og Karin Andersen om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. mars 2019

Erlend Wiborg

Margret Hagerup

leder

ordfører