Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. april 2019

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører