Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 7. februar 2019 til Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Tor Mikkel Wara bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 5. mars 2019. Komiteen inviterte til skriftlige innspill i saken.