Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Marianne Marthinsen

fung. leder

ordfører