Investeringar i Forsvaret og andre saker

Prop. 60 S (2018-2019), Innst. 346 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2019 Innst. 346 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å starte opp åtte nye investeringsprosjekt i tråd med forslaget fra regjeringen: Sensorer for militær luftromsovervåking, modernisering av kryptoløsninger, og seks nye EBA-prosjekter på hhv. Evenes, Haakonsvern og Ørland. Komiteen har i innstillingen videre vist til forutsetninger for å inngå kontrakter vedrørende kjøp av ny ubåt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2019