Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen, Siri Gåsemyr Staalesen og Jonas Gahr Støre om en bred kompetansereform for arbeidslivet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 6. juni 2019

Roy Steffensen

Mathilde Tybring-Gjedde

leder

ordfører