Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. juni 2019

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører