Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. november 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for kap. 51

Freddy André Øvstegård

ordf. for kap. 43

Ulf Leirstein

ordf. for kap. 44