Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 11. oktober 2019

Lene Vågslid

Frida Melvær

leiar

ordførar