Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 19. november 2019

Lene Vågslid

leder og ordfører