Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden

Dokument 8:141 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Marit Arnstad Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang