Uttalelse fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 26. november 2019 oversendt til kommunal- og forvaltningskomiteen for uttalelse.

Kommunal- og forvaltningskomiteen uttaler følgende i brev av 3. desember 2019:

«Kommunal- og forvaltningskomiteen viser til brev fra energi- og miljøkomiteen av 26. november 2019 hvor komiteen er bedt om å gi sin uttalelse før innstilling avgis.

Komiteen har følgende uttalelse:

Komiteen viser til merknadene og forslagene fra de respektive partiers medlemmer i energi- og miljøkomiteen, og støtter disse.»