Innstilling fra næringskomiteen om Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 13. februar 2020

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører