Innstiling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 19. mai 2020

Rigmor Aasrud

Arild Grande

fung. leder

ordfører