Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 4. mai 2021

Roy Steffensen

Nina Sandberg

leder

ordfører