Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 18. mai 2021

Lene Vågslid

leder og ordfører