Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. desember 2021

Terje Aasland

leder og ordfører