Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 15. februar 2022

Lene Vågslid

Anne Kristine Linnestad

leder

ordfører