Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å sikre migrenepasienter som har fått individuell refusjon ved bruk av CGRP-hemmere – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 27. oktober 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

leder og ordfører