Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å styrke fastlegeordningen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 27. oktober 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

Cecilie Myrseth

leder

ordfører